Projekty

/
28 grudnia 2015

Hala rozładunku żywca w Karczewie

Szczegóły projektu
Zakres prac:
Przemysł spożywczy – mięsny; pom. biurowe, infrastruktura
Miejsce:
Karczew k. Warszawy
Powierzchnia:
2050 m2
Koszt projektu:
6 100 000 zł

Budynek przygotowany dla przemysłu spożywczego (mięsnego) o powierzchni 1700 m2. Halę wzniesiono na ocynkowanej stalowej konstrukcji z lekką obudową z płyty warstwowej PU i posadzką z betonu zacieranego. Budynek oczyszczalni fizyko-chemicznej o powierzchni 212 m2został wykonany w technologii murowanej, z trzpieniami żelbetowymi i posadzką z betonu zacieranego na gładko. Cała hala została wykonana jako niezależna strefa pożarowa, a jej budowa nie wpłynęła na ciągłość pracy fabryki.

Szybki proces budowy, umożliwił podwojenie mocy produkcyjnych Inwestora. Równolegle przeprowadzono prace remontowe w celu udrożnienia ruchu pracowników.